top of page

REFERENSSIT

ASIAKKAAT, JOITA OLEMME JO AUTTANEET

 • Yksityiset yritykset (ravintola-ala, sote-ala, kaupan ala)

 • Yksityiset hoivakodit

 • Vammais- ja päihdepalveluyksiköt

 • Asiantuntijaryhmät tai yksittäiset erityisasiantuntijat

 • Omistajayrittäjät ja yksityisyrittäjät

 • Toimitusjohtajat tai muut avainhenkilöt

 • Tiimit ja työyhteisöt (2-100 hlö)

 • Yksityiset henkilöt

 • Ammattiurheilijat

 • Saga Care Oy

 • Esperi Care Oy (useampia yksiköitä)

 • Toimintaterapia Amiko

 • Korvakoira

 • Ravintola Aune

 • Kirkkonummen kaupunki (useita työyhteisöjä)

 • Autolle.com

 • Turun kaupunki

 • HUS

 • Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä

 • Lapin yliopisto/ Pk-yritysten vertaistuella tulevaisuuteen- hanke

 • Kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen

 • Vihdin kunta

 • L&T yhteistyössä Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa

 • Pelastakaa Lapset Ry.

 • Keusote (Keski-Uudenmaan Sote-Kuntayhtymä)

 • Oulunkaaren kuntayhtymä

 • Sofita

 • Humana

 • Careeria

 • Pyhärannan kunta

 • Vaalijalan kuntayhtymä

Kiekonheittäjä Sanna Kämäräisen kokemuksia yksilövalmennuksesta 
 

CASE: YKSITYINEN HOIVAKOTI
(asiakkaan toivetta kunnioittaen en voi mainita asiakasta nimeltä)

Valmennuksella kohti avointa keskustelukulttuuria 

Vuoden 2018 lopulla asiakas otti yhteyttä, koska oli tullut esiin epäkohtia, joita haluttiin aktiivisesti lähteä korjaamaan ja samalla kehittää työyhteisön toimintaa. 

Yksikössä oli huomattu haasteita työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa ja työyhteisön viestintä- ja kommunikaatiokulttuurissa. Haasteet ilmenivät esimerkiksi vastakkainasetteluna ja työssä jaksamisen ongelmina. Hyväksi havaittu ja tuttu tapa tarttua tämänkaltaisiin haasteisiin on työnohjaus, joka yksikön johdolla itselläänkin oli mielessä. 

Keskusteltuamme tarkemmin tilanteesta esiin nousi työnohjauksen sijaan tarve suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta valmennuksesta. Päädyimme toteuttamaan kokonaisvaltaisen työyhteisön kehittämisvalmennuksen, jossa tavoitteena olivat vuorovaikutus- ja kommunikaatio-osaamisen parantaminen, ammatillinen kehittyminen, tiimien toiminnan kehittäminen ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen työntekijöiden ja esimiesten välillä.

 

Toteutunut valmennus

 • n. 70 hlö

 • kesto n. 6 kk

 • 7 eri ryhmää (6 työntekijöiden ja yksi johdon ja tiimiesimiesten)

 • sessioiden kesto 1,5 h n. kerran kuukaudessa

Ihmeisiin ei ollut aikaa, mutta pääsimme kuitenkin raapaisemaan pintaa yhdessä tärkeiden asioiden parissa. 

 

Valmennus eteni suunnitelmien mukaan, joskin hieman tuli eteen haasteita työvuorosuunnittelun osalta vuorotyön tuomien erityispiirteiden takia. Kaikkien haluttiin saada mahdollisuus tasapuolisesti osallistua ja se oli myös edellytys hyviin tuloksiin.

 

Valmennuksen jälkeen kävimme yhdessä läpi palautetta, jota kerättiin kaikilta osallistuneilta jokaisen session päätteksi.
 

 • Palaute oli hyvin positiivista

 • Osallistujat olivat kokeneet aiheet ajankohtaisiksi, ne lisäsivät ymmärrystä ja vuorovaikutus parani

 • Työntekijät ymmärsivät omat vaikutusmahdollisuutensa

 • Koettiin, että muutos kohti avoimenpaa keskustelukulttuuria käynnistyi

 • Esimiehet saivat tärkeäksi kokemansa tilan ja ajan keskustella kollegoiden kesken työstä

 • Valmennus tarjosi työkaluja johtamiseen ja kehityskeskusteluiden kehittämiseen

 • Korjaavana ehdotuksena toteutuksen osalta esiin nousi se, että aikaa yhteisille keskusteluille ja vuorovaikutukselle oli liian vähän (1,5 h/ kerta kerran kuukaudessa). 


Valmentajan näkökulmasta tärkeää oli työn ja jokaisen osallistujan olemassaolon merkityksen tutkiminen sekä tekemiseen liittyvän yhteisen ymmärryksen rakentuminen. Oli todella mukava tehdä yhteistyötä omistautuneen ja motivoituneen työyhteisön kanssa ja mielenkiinnolla suunnittelemme jo seuraavia yhteisiä askelia. 

 


Muutamia kommentteja työntekijöiden palautteista, olkaa hyvä. 


“Vihdoinkin on aloitettu puhuminen, hyvä niin!”

“Minä pidin. Valmennuskerrat ovat olleet todella mukavia ja paljon sellaista asiaa on tullut esille, josta a) en ole tiennyt, b) on itse miettinyt, mutta ei ole tohtinut ottaa esille. Toivottavasti viesti menee eteenpäin esimiehille. Olen ilahtunut siitä kuinka avoimesti (ainakin minä) olen saanut puhua ja ehkä muutkin. Ryhmässä on ollut luottamusta ja hyvä ilmapiiri, kiitos. Olet johdattanut meitä juuri oikealla tavalla keskustelemaan oikeista aiheista ja avartanut ajatusmaailmaa.” 

“Keskustelut mukavan vapaamuotoisia ja rönsyileviä ja ajatuksia herättäviä. Hyvä mieli jäänyt jokaisesta kerrasta. Tuntuu että kuunnellaan ja ajatuksia arvostetaan. Kaiken kaikkiaan antoisa valmennus.”

Ja vielä esihenkilöiltä kuultua:  

“Konkreettinen malli, herätti uusia ajatuksia.“

“Omat odotukset olleet "laimeampia", ylittänyt omat odotukset.”

“Päästiin heti ydinajatuksiin. Jaanalla heti haju työyhteisön haasteista.” 

bottom of page