top of page
Etsi
 • Writer's pictureJaana Mattila

Dialogiset taidot johtamisessa

Johtajan vuorovaikutustaidoilla on merkittävä rooli siinä, miten ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi ja kuulluksi tuleminen on edellytys ihmisten tyytyväisyydelle työelämässä. Tyytyväiset ihmiset ovat keskimääräistä tuottavampia ja valitsevat työpaikkansa tai siellä pysymisensä paljolti johtajan perusteella. Tässä kilpajuoksussa johtajat, joilla on dialogiset taidot hallussa, ovat etulyöntiasemassa.


Työelämässä tulee eteen lukematon määrä erilaisia tilanteita, joissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. Nämä tilanteet ovat usein monimutkaisia ja usein myös sellaisia, joissa ei ole oikeita tai vääriä toimintatapoja. On vain ihmisiä, jotka käsittävät ja hahmottavat tilanteen omalla tavallaan, omasta näkökulmastaan käsin. Usein johtaja on avainasemassa sen suhteen, miten työntekijä tulee kohdatuksi ja kuulluksi ja voi merkittävästi vaikuttaa siihen, miten erilaisista tilanteista selvitään voittajina.


Lyhyt oppimäärä dialogisuudesta, vuorovaikutuksesta ja ihmisten kohtaamisesta tarjoilee yhden näkökulman merkitykselliseen ihmisten kohtaamiseen. Tavoite on antaa johtamiseen eväitä kohtaavan ja kuuntelevan työyhteisön rakentamiseksi.


Dialogisuus - tapa ajatella, olla ja toimia


Eräs dialogisuuden asiantuntijoista, Dialogic Partner Oy:n toimitusjohtaja Pekka Holm on kuvannut dialogisuutta tavalla, joka antaa toivoa vaikeimmankin tilanteen keskellä. Toisaalta seuraavat sanat todentavat myös sitä, miten jokainen kohtaaminen on merkityksellinen.


Elämä on kuin suora lähetys. Koskaan ei tule enää samaa tilannetta uudestaan, koska jokainen ihminen, konteksti, suhteet ja aika muuttuvat. Kaikki on liikkeessä ja vain muutos on pysyvää

Vastaamiscoktail - 3 osaa kuuntelua, 1 osa puhetta

Dialogisuus on ennen kaikkea vastaamista sen kaikissa merkityksissä sanallisesti, kehollisesti ja tunteen tasolla. Puhetta toki tarvitaan, mutta merkityksellistä on se, miten puhuminen liittyy toisen ihmisen kertomukseen, kysymykseen tai vaikka ongelmaan.


 • Kuuntele, tarkastele, tunnustele sitä mitä ihminen sanoo - älä sitä mitä luulet hänen tarkoittavan

 • Kuuntele, tarkastele, tunnustele sitä mitä itsessäsi herää - tunnista mitkä ovat omia olettamuksia ja tulkintoja ja mitä todellisuudessa toinen ihminen sinulle kertoo

 • Kytkeydy ja liity toisen ihmisen puheeseen, kokemukseen tai tunteeseen - vastaatko toisin sanoen siihen, mitä ihminen on juuri sinulle sanonut

 • Ole elävä ja reagoi, jotta osoitat toiselle ihmiselle olevasi kuulolla

 • Kysy aina jos et ymmärrä. Aina voi ja kannattaa olla kiinnostunut ja tarkentaa kuulemaansa.


Avoimet kysymykset eli ns. M-kysymykset

 • Mitä tarkoitit kun sanoit että...

 • Miten ajattelit itse toimia…

 • Miksi meidän kannattaisi miettiä tätä yhdessä...

 • Minkälainen apu olisi nyt paikallaan...

 • Millä kaikilla tavoilla… (kun puhut monikossa, näkökulma laajenee ja moniäänisyys tulee kuuluviin, mutta tästä joskus myöhemmin lisää)


Kyllä tai ei -vastaukset eivät yleensä kerro juuri mitään siitä, mitä toisen ihmisen päässä oikeasti liikkuu. Avoimilla kysymyksillä ihmiselle tulee tilaa, aikaa ja mahdollisuus valita itse, millä tavalla asiansa haluaa kuvata.


Tunnista konteksti


Ihminen on aina omien kokemustensa, tilanteidensa ja tuntemuksiensa kokonaisuus. Kaikki elementit vaikuttavat siihen, miten ihminen kussakin tilanteessa toimii, ajattelee tai tuntee.

 • Kiire, paineet, lomamoodi, stressi, kotihuolet tms. vaikuttavat aina siihen, missä mielentilassa kukin on

 • Kulttuuri, kasvatus, kokemukset, sukupuoli, rooli, sosiaalinen status tms. vaikuttavat ihmisen suhtautumiseen ja asenteisiin

Hyödynnä avoimia kysymyksiä, ole elävä ja aidosti kiinnostunut siitä, mitä toinen kertoo ja käytä hyväksi kuulemaasi, kun haluat onnistua vuorovaikutuksessa.


Tunne rytmi


Ihmisten tapa olla vuorovaikutuksessa on hyvin moninaista. Toiset ovat nopeita, dynaamisia, vilkkaita ja aktiivisia. Toiset taas harkitsevat, tunnustelevat, tarkastelevat ja lämpenevät hitaammin vuorovaikutukselle. Onkin tärkeää tunnistaa, minkälainen keskustelukumppanisi on.

 • Tunnista oma, toisen ihmisen tai tiimin rytmi

 • Kokeile suhteuttaa (omaa persoonaasi kunnioittaen) oma olemuksesi, lähestymistapasi ja toimintasi toisen ihmisen tai tiimin rytmiin sopivaksi


Ole läsnä


Läsnäolo on yksi kuulluksi tulemisen merkittävimmistä edellytyksistä. Läsnäolo ja toiselle ihmiselle elävänä oleminen korostuu erityisesti etätyön lisääntyessä. Onnistuneeseen vuorovaikutukseen tarvitaan aina kaikki osapuolet, jotka vuorovaikutuksessa ovat. Yritä siis löytää läsnäololle tilaa ja aikaa ja näin ollen tarjoa vuorovaikutukselle onnistumisen edellytykset. Läsnoälo on melko yksinkertainen asia ilmiönä, mutta yllättävän vaikeaa käytännössä. Pysähdy, hengitä, keskity, avaa silmät ja korvat, kiinnostu toisesta ihmisestä ja ole hyvällä tavalla utelias.


Tunne itsesi


Dialogisuus edellyttää kaiken edellä mainitun ja monen mainitsematta jääneen asian lisäksi myös sitä, että johtaja tuntee itsensä. Voit vaikka tarkastella itseäsi seuraavien kysymysten kautta.


 • Kuka olen, minkälainen olen ja miksi olen sellainen kuin olen?

 • Minkälainen johtaja olen tällä hetkellä ja mitkä kaikki asiat vaikuttavat työidentiteettiini?

 • Mitä kaikkea olisi hyvä säilyttää ja suojella, mitä siis osaan jo?

 • Minkälainen johtaja haluaisin olla tulevaisuudessa ja minkä kaiken pitäisi muuttua, jotta voisin olla sellainen?

Miten minun johtajana kannattaisi olla, ajatella, toimia ja puhua ihmisistä, työstä ja elämästä, jotta voisin synnyttää ja ylläpitää vuoropuhelua työyhteisössäni?

Kukaan ei ole seppä syntyessään


On helpottavaa ajatella, että dialogisuus on taito muiden joukossa. Sitä voi harjoitella ja siinä voi kehittyä. Sitä voi oppia kuka tahansa jos on valmis tarkastelemaan avoimin mielin ja ehkä joskus vähän kriittisestikin omia toimintamalleja, ajattelua, tapoja kuunnella ja puhua sekä suhtautua toisiin ihmisiin.


Tämä lyhyt oppimäärä antaa toivottavasti lähtölaukauksen dialogisuudelle niin työssäsi johtamisen parissa kuin kaikissa muissakin kohtaamisissa ympärilläsi olevien ihmisten kanssa.

Aina on hyvä aika aloittaa harjoittelu tai kehittää jo olemassa olevia taitoja entisestään. Etsi oma tapasi ja omaan suuhusi sopivat sanat. Löydä oma tapasi olla dialoginen ja tehdä jokaisesta kohtaamisesta merkityksellinen. Pyydä apua jos aihe kiinnostaa, mutta et tiedä miten sitä lähtisit treenaamaan lisää. Autan mielelläni.


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page