top of page
Jaana Mattila netti002_1 (1).jpg

YRITYS

JAANA MATTILA

Työyhteisö- ja prosessikonsultti, valmentaja, työnohjaaja ja kouluttaja sekä dialogisen työelämän puolestapuhuja

Työyhteisö- ja tiimivalmennuskyvykkyydet

  • ​Dialogisten vuorovaikutustaitojen kehittäjä ja kouluttaja

  • Työhyvinvoinnin tavoitteellinen kehittäminen ja siinä tiedolla johtamisen hyödyntäminen

  • Dialogisen ja tavoitteellisen työnohjauksen, valmennuksen sekä koulutuksen ammattilainen

  • Luottamuksen ja dialogin rakentaja

Henkilökohtaisen kasvun ja kehittämisen kyvykkyydet

  • Yksilöiden valmennus ja työnohjaus, mm. johtajat, asiantuntijat, ammattiurheilijat

  • Oivallukset ja ajattelun kehittäminen

  • Kehittymisen esteiden poistaminen, oman potentiaalin tunnistaminen ja suorituskyvyn parantaminen

  • Tunteiden, läsnäolon, vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen

  • Itsetuntemuksen- ja ymmärryksen lisääminen

Koulutus
Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityön pääaine (sivuaineina mm. työ- ja organisaatiopsykologia)

Voimavarakeskeinen työnohjaaja/prosessikonsultti (2,5 vuotta; Dialogic)

Voimavarakeskeinen työnohjaaja/ prosessikonsultti kouluttajakoulutus (2,5 vuotta; Dialogic)

Yhteistyökumppanit

Dialogic Partners Oy

Hyvinvoinnin suurlähettiläät Oy, Markku Pykäläinen

Milla Rantala, Tmi Milla Rantala

Johanna Strömbäck, Tmi Johanna Strömbäck

Jorma Ahonen, seniorikonsultti, Dialogic Oy, Open Dialogue- valmennus

Työkokemus

Monipuoliset sote-alan asiantuntijan työtehtävät eri organisaatioissa, yli 10 vuotta

Työnohjaaja- ja valmennuskokemus erilaisten ryhmien, yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa, yli 7 vuotta

Kouluttajakokemus, yli 3 vuotta

Lisää työkokemuksesta LinkedInissä

Lisää minusta blogissa

Minut ja kollegani löydät myös 

Suomen Työnohjaajat ry. hakupalvelusta

sekä

Dialogiset työnohjaajat maakunnittain

DIIPIN TARINA

Diippi on perustettu vuonna 2015 halusta kehittää ihmisiä ja dialogisempaa työelämää. Olen itse työskennellyt monissa eri organisaatioissa ja nähnyt lukemattoman määrän työelämän ilmiöitä yli 20 vuotisen työurani aikana. Yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevissä ihmisissä on paljon käyttämätöntä potentiaalia ja osaamista organisaatioiden kaikilla tasoilla. Toisaalta työelämässä on valitettavan paljon epäkohtia ja olen törmännyt moniin tilanteisiin, joissa ihmiset itseni mukaan lukien ovat voineet huonosti. Epäkohtia on ja tulee aina olemaan, mutta merkityksellistä on se, miten niihin suhtaudutaan ja vaikutetaan.  

Viime aikoina näkyväksi ovat tulleet erityisesti erilaiset johtamisen haasteet, esim. työntekijöiden vaihtuvuus, mielenterveyden ongelmat, etäjohtaminen ja itsensä johtaminen. Johtamisen taidot kaikissa muodoissaan ovat yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin edellytyksistä -  ehkä jopa se kaikkein tärkein. Ihmisiltä ja erityisesti esihenkilötyötä tekeviltä vaaditaan entistä enemmän yksilöt huomioon ottavaa kohtaamista. Sen lisäksi, että ihmiset tuntevat toisensa, heidän tulisi tuntea myös itsensä ja pyrkiä kehittämään jatkuvasti omia työelämän taitoja - ovat ne sitten tiimissä toimimista tai esihenkilönä työntekijän kuulemista. Samalla tulee onnistua rakentamaan toimivaa työkulttuuria ja hyvinvoivaa työyhteisöä kaikkia palvelevalla tavalla asiakkaita unohtamatta. Tämän takia dialogisen työelämän puolestapuhujana on helppo olla. Tarvitaan niin johtajien kuin työntekijöidenkin vastavuoroista kuuntelua, keskustelua, jaettua ymmärrystä, halua ja mahdollisuuksia kehittää edellä mainittuja taitoja tietoisesti kaikilla organisaation tasoilla - ja uskallusta hakea apua kehittymiseen. 

Tutustu palvelusivuilla tarkemmin siihen, miten voimme auttaa juuri teitä. 

bottom of page