top of page
Etsi
  • Writer's pictureJaana Mattila

Työyhteisön kehittäminen kannattaa

Päivitetty: 31. elok. 2020


Olen huomannut, että LinkedInissä puhutaan paljon johtajuudesta, vuorovaikutuksesta ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. On tullut itsekin viime aikoina luettua paljon kirjoja aiheeseen liittyen. Aiheet kiinnostavat ja osallistun itse myös keskusteluihin, kommentoin ja olen aina jotakin mieltä asioista. Niin tekee moni muukin. Kaikilla on omanlainen ja yhtä hyvä näkemys siitä, mistä ominaisuuksista hyvä vuorovaikutus ja kommunikaatio, toimiva tiimi tai loistava johtaja muodostuu.


Tahtotila ja tavoitteet

Näkemykset siitä, millainen on hyvä johtaja tai minkälaista on hyvä vuorovaikutus, ovat mielenkiintoisia ja tarpeellisia. Ne eivät kuitenkaan itsessään vielä auta organisaatioita menestymään.


Sen sijaan yritysten pitäisi päättää, halutaanko pyrkiä kohti paremmin toimivia vuorovaikutussuhteita, hyvinvoivia työntekijöitä ja menestyvää yritystä. Olisi hyvä muodostaa mielipide siitä, miten vuorovaikutustaitoja, itseymmärrystä ja ihmisten kohtaamisen, kuuntelun ja puhumisen taitoja viedään omassa organisaatiossa käytäntöön ja omaksutaan osaksi yhteistä tekemistä.

Rehellisesti ja yksinkertaistetusti voin sanoa, että se vaatii aikaa, rahaa ja tilaa, motivoituneita johtajia, alaisia, tiimejä ja työyhteisöjä sekä itsensä tuntevan valmentajan apua.


Valmentajan valinta

Hyvä valmentaja on itsekriittinen ja aito. Valmentajan tulee kehittää itseään, tuntea omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä sietää omaa epävarmuuttaan. Asiantuntijuus on alati kehittyvä ja aina keskeneräinen olotila, joka ei ole irrallaan omasta persoonasta. Jos valmentajana haluaa vaikuttaa ja auttaa yrityksiä ja ihmisiä, on ensin katsottava peiliin pitkään ja hartaasti. On hyväksyttävä se, mitä siellä näkyy ja ymmärrettävä, miksi se näyttää siltä kuin näyttää. Jos itseymmärryksen matkalle ei ole koskaan uskaltanut lähteä, on aika vaikeaa auttaa muita ihmisiä ymmärtämään itseään ja toisiaan paremmin. Valmentajalla pitää olla näkemysta, kokemusta, työkaluja, niiden soveltamiskykyä sekä itseymmärrystä, motivaatiota ja aito halu auttaa.


Kehittyminen kannattaa

Parempi vuorovaikutus ja kommunikaatio lähtee organisaation halusta ja motivaatiosta auttaa työntekijöitään kehittymään. Muutos lähtee yksilöistä ja heidän tavastaan ajatella, toimia, puhua ja kertoa itsestään ja toisistaan. Asiat muuttuvat sen kautta, miten yksilöt toimivat toisten yksilöiden kanssa vuorovaikutuksessa. Itseymmärrys ja muutos syntyy suhteissa. Jos organisaation vuorovaikutukseen ja tiimien toimintaan halutaan muutosta, on sille luotava puitteet - tilaa, aikaa ja mahdollisuus yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Organisaatiot eivät ole olemassa ilman ihmisiä. Mitä paremmin ihmiset ymmärtävät itseään ja toisiaan, sitä paremmin organisaatio toimii. Mitä paremmin organisaatio toimii, sitä tuottavampi se on.
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Dialogiset taidot johtamisessa

Johtajan vuorovaikutustaidoilla on merkittävä rooli siinä, miten ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi ja kuulluksi tuleminen on edellytys ihmisten tyytyväisyydelle työelämässä. Tyytyväiset ihmiset ovat

Comments


bottom of page